E-Настава за Лазар Танев.

Поради нашето над осумгодишно искуство во образовниот пазар, СУГС „Лазар Танев“ не ангажираше за развој на систем за управување со учење со веб-апликација за учење од далечина. Нашиот тим разви веб решение интегрирано со Google Suite за образование со сите можности за LMS и модул за видео конференција.

Клиент:

СУГС “Лазар Танев”

Услуги:

Learning Management System

Линк:

Поврзани проекти