Центар за човекови права и разрешување конфликти.

Поради нивното позитивно искуство со нас на проектот “Училишни практики за демократска култура во дигиталната ера”, тие не избраа да ја редизајнираме нивната главна веб-страница. Ние имплементиравме WordPress веб-решение со повеќе јазици (македонски, албански, англиски) со Drag and Drop Web Builder и модули како модул за вести, модул за проектирање и модул за публикации.

Клиент:

ЦЧПРК

Услуга:

Невладин вебсајт, SEO, Хостинг, Дизајн

Линк:

Поврзани проекти