Демократски училишта.

Центарот за човекови права и разрешување конфликти бараше модерна веб-платформа и лого за нивниот проект “Училишни практики за демократска култура во дигиталната ера”. Нашиот тим изработи решениe базиранo на WordPress со Drag and Drop Web Builder, повеќејазична поддршка (македонски и албански) и модули како модул за вести, модул за проекти и модул за персонал.

Клиент:

ЦЧПРК

Услуги:

Едукативен вебсајт, SEO, Хостинг, Дизајн

Поврзани проекти