ЗРБ.

Една компанија која им служи на големи меѓународни клиенти како ЗРБ има потреба од силен бренд и дигитално присуство. VISION обезбеди едно решение кое вклучува веб-страница базирана на Joomla, комплетен дизајн на лого, маркетинг стратегија, маркетинг на социјални медиуми и комплетна компјутерска опрема и хардверска поддршка.

Клиент:

ЗРБ ДООЕЛ

Услуги:

Корпоративен вебсајт, SEO, Хостинг, Маркетинг, Дизајн

Линк:

Поврзани проекти