Е-Библиотека на СУГСГ “Орце Николов”.

Нашиот клиент сакаше централизирана веб-платформа за модернизација и автоматизирање на нивната училишна библиотека. Ние им го понудивме нашиот систем за управување со библиотеки (Е-библиотека) базиран на PHP и MySQL, каде што учениците можат да видат кои книги се достапни и кои книги се позајмени или вратени. Персоналот може да види детална статистика, да креира извештаи, да создава ученици категоризирани по групи, да создава, да позајмува и да враќа книги, и се тоа од административниот панел.

Клиент:

СУГСГ „Орце Николов“

Услуги:

Е-Библиотека, Хостинг

Почетна (јавно достапна)

Административен панел

Поврзани проекти